SLUŽBY

Výroba a distribúcia


Hlavnou činnosťou spoločnosti MARKOS, spol. s r. o. je výroba a distribúcia jedlých rafinovaných olejov a olejov za studena lisovaných.

Firma sa ďalej zaoberá nákupom a predajom rôznych agroproduktov. Ide najmä o produkty slnečnice čiernej, slnečnice lúpanej, repky olejnej, ľanu hnedého, ľanu zlatého, sóje či bielkovinových krmív.


Krmné
výlisky a oleje


Vedľajším výrobkom, ktorý pri výrobe olejov vzniká sú rastlinné výlisky. Tie sa takisto distribuujú priamo do výrobní kŕmnych zmesí, resp. do družstiev. Takisto vyrábame rastlinný kŕmny olej, ktorý spolu s rastlinnými výliskami tvoria neoddeliteľnú súčasť pri výrobe kŕmnych zmesí pre hydinu, ošípané a hovädzí dobytok.
Preprava doma
a v zahraničí


Od roku 2012 poskytujeme prepravu nákladov do 5.5 ton v tuzemsku i v zahraničí.